Patrulje

Når sommerferien er slut starter Patruljen i Frederiks.

Patruljen er for de børn, der kan starte i skole året efter. I Patruljen er der fokus på de sociale kompetencer og relationer.  Vi har især fokus på, at være en god kammerat/ven og måden, vi taler til hinanden på, det gode holdarbejde og fordele ved at være en del af en gruppe.

For børnene er det en stor oplevelse at blive et patruljebarn, for så ved de, at de er de store, og det har nogle af børnene set frem til i mange år.

Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er vigtige. De sociale fællesskaber og dialogen giver børn erfaringer i at løse konflikter og i demokratiske processer. Det sociale er nøglen til en god skolestart.

I Patruljen i talesættes de grundlæggende dannelsesidealer, såsom at kunne lytte uden at afbryde, altså aflæse situationen, respektere og anerkende hinandens forskelligheder.

Vi mødes en gang om ugen i vores eget patruljerum. Her bruger vi meget tid på at tale om, hvordan vi skal tale og opføre os for at være gode kammerater. Vi løser små opgaver, vi tager på ture ud af huset, vi holder frikvarterer, synger, har gymnastik, rækker fingeren op, giver hinanden tid til at tale færdigt, spiser madpakker og mange, mange andre ting, der har lidt med skole at gøre. Vi prøver bevidst ikke at gøre Patruljen alt for skoleagtig, men forsøger at bevare legen i Patruljen.

Når det bliver jul, er det patruljen, der går Luciaoptog. Det er en stor oplevelse, som vi bruger god tid på at forberede.
Sidst på foråret er det tid til at Patruljen skal have “Patruljediplom”. Det sker ved en stor fest i gården, hvor der er en tale, og hvert patruljebarn får et fint bevis, et håndtryk og en kæmpe klapsalve fra alle andre børn. Og så er Patruljen klar til at gå ud i verden.

Patruljefest i gården
Patruljens diplom