Det tostrengede system

Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab

Frederiks den VI’s Asyl er en del af fonden Det københavnske og Nørrebros Asylselskab (Netværket Asylselskabet), hvilket i praksis vil sige, at institutionen virker under en tostrenget bestyrelse.

Forældrenes interesse bliver varetaget af forældrebestyrelsen, mens Asylselskabets bestyrelse, som er vores arbejdsgiver, sætter rammebetingelserne for driften m.v.

Udover os har Asylselskabet 8 andre institutioner. Det er en stor fordel at være en del af Asylselskabets netværk, da det faciliterer samarbejde og vidensudveksling institutionerne imellem.
 
Netværket Asylselskabet

> Netværket Asylselskabet
> Adelgården – Integreret institution
> Bøgely – Udflytterbørnehave
> Carolinehaven – Vuggestue
> Christianshavns Asyl – Integreret institution
> Damhuset – Integreret institution
> Dybendalsvej – Integreret institution
> Jagtvejens Asyl – Vuggestue
> Skovly – Koloni
> Sundby Asyl – Integreret institution