Forældrebestyrelsen

I Frederik d. VI’s Asyls forældrebestyrelse sidder 5 forældre og 5 suppleanter. Herudover sidder der 2 repræsentanter fra personalet og lederen, som dog ikke har stemmeret.

Forældrerepræsentanterne vælges af forældregruppen på efterårets forældremøde og varetager forældregruppens interesser i institutionen.

Forældrebestyrelsen holder 4 møder årligt, men holder også kontakten i dagligdagen. Vi har et nært samarbejde omkring institutionens dagligdag, værdierne bag det pædagogiske arbejde og indholdet af de to årlige forældremøder.