Pædagogiske værdier

I Frederik d. VI’s Asyl er læreplanen et levende værktøj, der er med til at sikre et fælles værdigrundlag. 
Alle børn har noget værdifuldt at byde ind med til det sociale fællesskab. Vi ser det som vores primære opgaver at være med til at styrke og videreudvikle disse egenskaber. Det gør vi ved at fokusere på ressourcer frem for begrænsninger. Vi prioriterer at give børnene viden, inspiration og erfaringer, så de bliver bedre rustet til at forvalte livet.
 Børnenes udvikling ses som en helhed, hvor intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider er tæt forbundne. Børn udvikler sig og lærer, når deres aktivitet giver mening for dem selv. Derfor er det afgørende, at personalet opfanger det enkelte barns aktuelle behov for mening, som afsættet for udvikling og positiv læring.

Nydelsesfuld læring
Læreplanen er en del af årsplanen. Vores læringsbegreb knytter sig til den opfattelse, at barnet udvikler sig, når det lærer, og lærer, når det udvikler sig. Vi lægger vægt på, at glade børn lærer bedst. Vores daglige aktiviteter indeholder mange af de nødvendige muligheder for, at både det enkelte barn og hele børnegruppen lærer og udvikler sig. Børnenes læring foregår både gennem hverdagens almindelige aktiviteter og ved specielle projekter og tilrettelagte aktiviteter – altid i et tillidsfuldt, udfordrende og nysgerrigt miljø. Barnets udvikling foregår i en vekselvirkning mellem egen aktivitet og omverdenens krav og forventninger.

Anerkendelse og nærvær
Alle voksne i Frederik d. VI’s Asyl møder børnene med anerkendelse og nærvær. Det betyder, at børnene møder voksne der er til stede, og tager dem alvorligt, der hvor de er. Vi anerkender f.eks. børnenes følelser ved at deltage i deres begejstring, sætte ord på det de oplever og vise at alle følelser er tilladte. Vi hjælper også børnene med så vidt muligt at løse deres konflikter selv, eller i hvert fald være en del af konfliktløsningen.
(Læs mere om anerkendelse, nærvær og omsorg her)

Selvhjulpenhed

I det daglige arbejde lægger vi vægt på, at udvikle børnenes evne til at hjælpe sig selv. At barnet er i stand til at hjælpe sig selv i forhold til sin alder, udvikling og modenhed, mener vi, er en af de vigtigste forudsætninger for dannelsen af identiteten. Det er vigtigt at lære sig selv at kende før man kan begå sig i sociale sammenhænge. Når man er i stand til at klare og hjælpe sig selv, er man også bedre rustet til at indgå i sociale relationer med andre og hjælpe andre.
(læs mere om selvhjulpenhed her)

Børns sociale liv
For os i Frederik d. VI’s Asyl er vores primære opgave at sikre udvikling og tryghed i børnenes sociale liv. Det er vores kerneopgave, at sikre at børnene udvikler tillid og tryghed i forhold til de andre børn og personalet. Børnene lærer at samarbejde og at deltage aktivt i beslutninger ved at give udtryk for meninger og ideer. Børnenes sociale kompetencer udfordres og udvikles hele dagen igennem, fordi børnene færdes i det store fællesskab, som kræver, at sociale spilleregler overholdes.

Børnenes spor
Vi følger børnenes spor. Det vil sige, at vi er optaget af det, som børnene viser, at de er optaget af. Det kan være gennem bøger, leg, spørgsmål, tegning m.v. Spor er det der fylder, skræmmer, drager eller glæder barnet – det kan enten være det enkelte barn eller hele børnegruppen. Spor opstår også ud fra et enkelt spørgsmål, en idé eller en samtale på initiativ fra den voksne. Spor er en interesse, der dukker op med jævne mellemrum i mange forskellige sammenhænge, som en rød tråd over en længere periode. I vores daglige arbejde med børnene er vi sporsamlere. Vi følger børnenes spor således at vi kan tilrettelægge en hverdag, hvori det enkelte barn hele tiden kan finde sine egne spor, sin egen historie.
(Læs mere i vores artikel i det pædagogiske tidsskrift 0-14 her: Børns medbestemmelse)

Glæde
Glæde kommer af at engagere sig i hinanden og møde hinanden med åbenhed og positivitet. Det er knus, smil og glimt i øjet, men også en dybere følelse af at være afholdt, og føle sig som en aktiv del af et fællesskab. Her i Frederik d. VI’s Asyl oplever vi glæden ved at være sammen, synge sammen – lave noget sammen, som styrker selvværdet og giver nydelse.
 Vores mål er glade børn … og glade voksne.