Forældresamarbejde

I Frederiks lægger vi vægt på et godt samarbejde mellem forældre og personale, der bygger på tillid, åbenhed og respekt til gavn for børnene. Forældre- og personalesamarbejde er et fælles anliggende. I vil det bedste for jeres barn, og det vil vi også, dog skal vi tage hånd om hele børnegruppen.

Daglig forældrekontakt
Den gode daglige kontakt mellem forældrene og personale er afgørende for at sikre en løbende orientering om barnets trivsel.

Forældresamtaler
Gennem dit/jeres barns tid i Frederiks, vil I blive inviteret til forskellige forældresamtaler:

Velkomst samtale inden et barn begynder i Frederiks holder vi en forældresamtale, hvor vi aftaler hvordan den første tid skal foregå, og vi laver i fællesskab en indkøringsplan. Vi vil fortælle om livet i vuggestuen og vi vil gerne høre om barnets forhistorie og vaner. Ud fra dette får vi bedre mulighed for at forstå dit barn, så vi kan give det den bedst mulige start i vuggestuen.

3 måneders samtale når barnet har gået i ca. 3 måneder i institutionen, vil I blive inviteret til endnu en samtale.

Overgangs/informationssamtale når jeres barn begynder i børnehaven vil i blive inviteret til en overgangssamtale med en personale fra vuggestue og en fra børnehaven, vil deltage. Formålet er, at etablere en god kontakt mellem forældre og personale på stuen, at få et bedre kendskab til barnet samt at fortælle om livet i børnehaven.

Statussamtale vil blive tilbudt ca. 3 måneder efter barnet er begyndt på stuen. Der vil blive snakket om barnets generelle trivsel og udvikling. Den motoriske udvikling, både den finmotoriske og grovmotoriske, personlig udvikling, kognitiv udvikling, sociale udvikling og sproglig udvikling. Hvad skal institutionen have fokus på fremover, og hvad skal hjemmet have fokus på.

Førskolesamtale til de forældre der har børn som har forventet skolestart i den nærmeste fremtid. Fokus er på barnets udvikling, kompetencer og skolemodenhed.

Udover disse samtaler er der altid mulighed for at afholde en samtale, hvis forældrene eller personalet føler behov.

Forældremøder
I Frederiks holder vi to forældremøder årligt med udgangspunkt i den pædagogiske udvikling i huset.

Koloniforældremøde
Før kolonien holder vi et møde om kolonien. Her fortæller vi om hvad der kommer til at ske på denne koloni, og alt det praktiske information bliver taget op. Forældrene har muligheder for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Vi er glade for at tage på ture og udforske København. På dette billede er vuggestuen på Amagerstrand
Vi er glade for at tage på ture og udforske København.