Projekter

I Frederiks laver vi flere projekter i løbet af året – alle forskellige i både form og tema.

Projekterne har bla. haft temaerne: Cirkus Frederico, Frederiks Jorden Rundt, Frederiks Under Havet og Robin Hood.

Fælles for projekterne er, at de altid udføres under parolen: ”Proces frem for produkt” (Det skal være sjovt at komme i børnehave/vuggestue). Det er meningen, at det, vi har lært under projektet, skal implementeres i vores hverdag, og være en læring og erfaring, vi er blevet rigere.

Ikke bare børnene lærer noget under projekterne, de voksne lærer noget om børnene, hinanden og en anden arbejdsmåde. Ofte adopteres nye idéer, teknikker og tanker, der er opstået undervejs.

Ved at blande børnene på tværs af alderen, oplever vi, at børnene bliver mere tolerante og fleksible overfor hinanden. De lærer at vente på, at den, der er yngre, tager lidt længere tid om opgaven, og vi oplever, at de bliver gode til at vise hensyn og hjælpe. De yngre møder nogle gode rollemodeller i de større børn, som de efterfølgende ikke er bange for at gå til, på legepladsen osv. Sammen får vi styrket fællesskabet i Frederiks, der er blevet stærkere og mere kreativt. Dette giver os et større overskud til at se hinandens kompetencer, sætte pris på dem og ”drager nytte af” dem! Dette understreger, at vi er ”Et helt hus”; det er ikke bare fine ord, men en realitet!

For at et sådan projekt skal blive en succes, kræver det et kæmpe forarbejde. Et udvalg laver en plan og deler børn og voksne op i grupper; Der ligger stor overvejelse i hvor hvert enkelt barn, bliver placeret i forhold til eventuelt styrkelse af eksisterende venskaber, opmuntring til nye og styrkelse af den enkeltes kompetencer.

Der skal købes materialer, evt. bookes ekstra mandskab, bestilles teater/museer o.lign. Der holdes planlægningsmøder, laves værksteder osv.

Temaerne findes bla. ved at følge børnenes spor, altså se, hvad der rører sig i børnegruppen, men det kan også være spor vi planter, når vi gerne vil støtte børnenes dannelse. Dette være sig i forhold til menneskers forskelligheder og forståelse af disse.

 

Robin Hood i Bøllemosen