Vi kan alle blive pressede!

16-02-2014

Og især på denne tid af året kan det være svært at få enderne til at mødes, fordi man kan blive ramt af sygdom i familien og især blandt børnene.

Det er ekstra vigtigt på denne årstid, at vi alle undgår at viderebringe smitte, og at I holder jeres børn hjemme ved mistanke om sygdom.

Vi oplever desværre, at det ikke lykkes for alle at overholde reglerne om, at et sygt barn skal holdes hjemme. Det giver en meget uheldig dominoeffekt, som senest har ført til, at alt fast personale på en af husets stuer var sygemeldt.

Det er indlysende, at dette hverken er rimeligt eller til nogens fordel. Vi har alle brug for, at smitterisikoen for vores børn og de voksne, der passer dem i løbet af dagen, er minimal.
 
Vi skal derfor fra Forældrebestyrelsens side appellere til jeres samarbejdsvilje og indskærpe, at reglerne ved sygdom er som følger:

  • Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i institution. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.
  • Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.
  • Det er altid det tilstedeværende personale, der vurderer, om barnet er rask.
  • Hvis et barn bliver sygt i institutionen, har personalet ret og pligt til at kontakte forældrene med henblik på at hente barnet hjem omgående.
  • Der bliver kun ringet, når barnet vurderes at være for sygt til at blive i institutionen, og det står derfor ikke til diskussion, at barnet skal hentes.
  • De samme regler gælder, når barnet afleveres… Personalet kan og skal afvise et barn, som vurderes ikke at være rask.
  • Hvis et barn kommer i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at barnet holder en karensdag, dvs. når barnet vurderes rask skal det holdes en dag hjemme yderligere til observation.


Bedste hilsner,
Forældrebestyrelsen i Frederiks