Asylselskabet

Asylselskabet

Frederik d. VI’s Asyl er en selvejende institutione under Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab, en paraplyorganisation som varetager administrationen af 9 daginstitutioner, og råder – via bestyrelsens kompetencer – over egne ressourcer inden for pædagogik, jura, arkitektur m.v.

Den to-strengede model

Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab har en 2-strenget bestyrelsesform.
Dette betyder, at Frederik d. VI’s Asyl har en forældrebestyrelse, som varetager forældrenes indflydelse i. Forældrebestyrelsen fungerer under institutionsbestyrelsen af Det Kjøbenhavnske og Nørrebros Asylselskab, som er de enkelte institutioners arbejdsgivere.