Praktisk information

Indkøring
Det kan være overvældende for et barn – og barnets forældre – at begynde i institution. Det er derfor vigtigt, at der startes stille og roligt op og at der er ekstra nær kontakt mellem personale og forældre den første tid. Et indkøringsforløb varer ofte en til to uger.

Vi indbyder nye forældre til en indkøringssamtale, hvor vi sammen lægger en plan for de første par uger og vi har mulighed for at udveksle information og gensidige forventninger. Det er vigtigt at planen passer både til jeres muligheder, barnets behov og institutionens dagligdag.

Kartotekskort
På barnets første dag får udleveres et kartotekskort, som som skal udfyldes før barnet må afleveres i institutionen.
Kortet indeholder bl.a. oplysninger om vaccinationer, læge, adresse og kontaktoplysninger.

Åbningstid
Vi har dagligt åben fra 7:00 til 17:00.
For at lette vores planlægning af dages pædagogiske aktiviteter ser vi gerne at børnene som hovedregel er afleveret kl. 9:30. Vi beder jer informere os senest 9:30 hvis barnet ikke kommer eller kommer senere.

Aflevering of afhentning
Det er meget individuelt hvordan børnene har det bedst med at siger farvel. Nogle vil vinke med en voksen, andre vil helst klare det selv, nogle har god tid og andre trives bedst med at det går hurtigt. Lad os vide hvad i foretrækker og giv endelig tydeligt udtryk for det, hvis i har brug for os.

Sig altid goddag og farvel til personalet når I afleverer jeres barn. Det er vigtigt at vi ved hvem der er mødt og hvem der er hentet.
Hvis andre end barnets forældre henter barnet, skal vi have besked i forvejen.

Tøj
Jeres barn bør have praktisk tøj på, som det kan røre sig i og som tåler at blive snavset. Vi er ude i alt slags vejr, så det nødvendigt med overtøj og fodtøj efter årstiden og skiftetøj. Det lætter vores arbejde meget, hvis der er navnemærke i altbarnets sko og tøj. Halstørklæder, huer, hætter og vanter med snore udgør en sikkerhedsrisiko. Derfor skal børnene bruge elefanthuer, halsedisse og der må ikke være snore i vanterne.

Udmeldelse
Overgangen fra vuggestue til børnehave foregår uden udmeldinge indenfor huset. Det samme gælder hvis jeres barn fortsætter på en kommunal skole i Københavns kommune. Hvis jeres skal barn starter flytte til en anden institution eller privatskole, er opsigelsesvarslet en måneder fra d. 1. eller 15. i en måned. Opsigelsen skal ske skriftligt via pladsanvisningen.

Sygdom
Det kan være et problem for mange forældre at have et sygt barn. Der opstår pasningsproblemer m.m. Men når et barn er sygt, må det ikke modtages i institutionen. Dette gælder også, hvis personalet vurderer at barnet ikke er frisk nok til at deltage i de daglige aktiviteter.

For generelle retningslinier se www.sygebørn.dk